Төлбөрийн тэнцлийн 2016/10 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2016.12.02

Өдөр тутмын онцлох мэдээлэл, нийтлэл, үйл явдлын тоймыг монгол, англи хэлээр хүргэж байгаа билээ. Та эдгээр мэдээллийн англи орчуулгыг ENGLISH хэсгээс уншина уу. Мөн та бүхэнд бид англи, монгол хэлээр тусгайлан бэлтгэсэн мэдээлэл, тайлан захиалгаар бэлтгэн хүргэж байх болно. Та ямар мэдээ мэдээлэл шаардлагатай байгаа талаар бидэнтэй холбогдон хамтран ажиллахад бид бэлэн байна.

Мөн та бүхэнд бид англи, монгол хэлээр тусгайлан бэлтгэсэн мэдээлэл, тайлан захиалгаар бэлтгэн хүргэж байх болно. Та ямар мэдээ мэдээлэл шаардлагатай байгаа талаар бидэнтэй холбогдон хамтран ажиллахад бид бэлэн байна.

Гол үзүүлэлт

Урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцэл 453.9 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, алдагдлын хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үеэс 31 хувиар буюу 201.8 сая ам.доллараар буурсан байна.

Үүнд орлогын дансны алдагдал 35 хувиар буюу 297.4 сая ам.доллараар буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Санхүүгийн дансны тэнцэл 443.3 сая ам.долларын ашигтай буюу Төлбөрийн тэнцлийн статистикийг боловсруулах зургаадугаар аргачлалын нэр томьёоллоор Монгол Улс тайлант хугацаанд гадаад эх үүсвэрээс цэвэр дүнгээр зээллэгтэй гарсан байна.

Энэ үзүүлэлт нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 32 хувиар буюу 207.1 сая ам.доллараар буурсан дүнтэй байна.

Эх сурвалж: Монголбанк

 

Англи эхийг энд дарж уншина уу

For English version please visit here

 


ИХ УНШСАН
    Сонин хачин
    ЯГ ОДОО
    ИХ УНШСАН