• Эхлэл
  • Төлбөрийн тэнцлийн 2016/10 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

Төлбөрийн тэнцлийн 2016/10 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2016/12/02

Гол үзүүлэлт

Урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцэл 453.9 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, алдагдлын хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үеэс 31 хувиар буюу 201.8 сая ам.доллараар буурсан байна.

Үүнд орлогын дансны алдагдал 35 хувиар буюу 297.4 сая ам.доллараар буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Санхүүгийн дансны тэнцэл 443.3 сая ам.долларын ашигтай буюу Төлбөрийн тэнцлийн статистикийг боловсруулах зургаадугаар аргачлалын нэр томьёоллоор Монгол Улс тайлант хугацаанд гадаад эх үүсвэрээс цэвэр дүнгээр зээллэгтэй гарсан байна.

Энэ үзүүлэлт нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 32 хувиар буюу 207.1 сая ам.доллараар буурсан дүнтэй байна.

Эх сурвалж: Монголбанк

 

Англи эхийг энд дарж уншина уу

For English version please visit here

 


ИХ УНШСАН

Сэтгэгдэл байхгүй байна

Сонин хачин
ЯГ ОДОО
ИХ УНШСАН