• Эхлэл
  • Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 93 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 93 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

2023/06/20

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2023 оны 6 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 300 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 126 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 174 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Тухайн хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 93 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 20 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 55 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Эх сурвалж АТГ


Сэтгэгдэл байхгүй байна

Сонин хачин