• Эхлэл
  • Сонгуулийн ирц 1700 цагийн байдлаар 37,44 хувьтай байна

Сонгуулийн ирц 1700 цагийн байдлаар 37,44 хувьтай байна

2017/07/07

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгогчдын ирцийн мэдээллийг 17.00 цагийн байдлаар нэгтгэн гаргаснаа танилцууллаа. Улсын хэмжээнд саналаа өгсөн сонгогчийн ирц 38.44  хувьтай байна.

Аймгийн хэмжээнд нийт сонгогчдын 38.1 хувь саналаа өгсөн бол нийслэлийн хэмжээнд 38.85 хувь нь саналаа өгчээ. Аймгуудаас ирцээр сүүл мушгиж яваа нь Дорнод, Өмнөговь, Дархан-Уул, Орхон аж.

Үүнийг зургадугаар сарын 26-ний сонгуулийн ирцтэй харьцуулбал муу байгаа юм. Тодруулбал, энэ өдөр аймгийн хэмжээнд 17.00 цагт сонгогчийн ирц 46.8 хувь байсан бол өнөөдөр 38.1 хувь, нийслэлд 44 хувьтай байсан бол өнөөдөр 38.85 хувь, улсын хэмжээнд 45 хувьтай гарсан бол өнөөдөр 38.44 хувьтай гарлаа. 

Аймаг                                 Ирц / хувиар 12.00 цагийн байдлаар                Ирц/ 17.00 цагийн байдлаар

Архангай                                        16.2                                                                40,3

Баян-өлгий                                      9.5                                                                   41,5

Баянхонгор                                       20.7                                                                46,5

Булган                                             15.6                                                                   36,8

Говь-алтай                                        18,4                                                                38,8

Говьсүмбэр                                        23.7                                                                44,1

Дорноговь                                        21.5                                                                41,1

Дорнод                                                16.2                                                                32

Дундговь                                        16.3                                                                       37,2

Завхан                                               19.8                                                                43,5

Өвөрхангай                                        18.1                                                                37,7

Өмнөговь                                        18.2                                                                     33,5

Сүхбаатар                                        19.3                                                                     44,1

Сэлэнгэ                                            17.8                                                                  36,3

Төв                                                      18.4                                                                38

Увс                                                     17.4                                                                41,2

Ховд                                                   15.2                                                                38,1

Хөвсгөл                                              14.99                                                                37,2

Хэнтий                                                17.2                                                                36,5

Дархан-уул                                        19.6                                                                33.6

Орхон                                                16.3                                                                30,6

Аймгууд /нийт дүнгээр/                17.33                                                                38,1

Улаанбаатар хот/дүүргээр/            

Баянзүрх                                        22.4                                                                41

Хан-уул                                           20.6                                                                38,9

Сүхбаатар                                        19.3                                                                38,99

Чингэлтэй                                        18.1                                                                36,4

Баянгол                                            21.3                                                                40,4

Сонгинохайрхан                             19.8                                                                36,3

Багануур                                        19.2                                                                   37,2

Багахангай                                     27.0                                                                    70,2

Налайх                                             22.4                                                                   39,7

Нийслэлийн хэмжээнд/нийт дүнгээр/

                                                                20.6                                                38,85

Улсын хэмжээнд /нийт дүн/                18.83                                                                38,44


Сэтгэгдэл байхгүй байна

Сонин хачин