Редакцийн сонголт
Сайд аа! МУИС-ийн элсэлтийн авлига цахим хэлбэрт шилжив үү?
Элсэлтийн шалгалт “террор”-т өртсөнийг хамгаалахад тань 24 цагийн хугацаа өгье!