Редакцийн сонголт
ҮАБЗ: Эрүүл мэндээ хамгаалах иргэний үүргээ биелүүлж, зөвлөгөөг дагахыг уриалж байна
Мэргэжлийн байгууллагын заавар зөвлөгөөг дагаж мөрдөхийг нийт ард иргэддээ хандан уриалж байна.
Ярилцлага
Х.Тэмүүжин: Иргэд хоорондын маргааныг төр дундуур нь орж шийдэх нь шударга ёсны хэмжүүрт нийцэхгүй
Хууль батлагдсаны дараа хууль хэрэглээнд гарсан гажуудлууд