Редакцийн сонголт
Тэд бол домог
“Харанга” бол “Харанга” шүү дээ. Тэд СУПЕР байсан.