• Эхлэл
  • Бусад улс орнууд ажилчидаа хямралын үед хэрхэн дэмжиж байна вэ?

Бусад улс орнууд ажилчидаа хямралын үед хэрхэн дэмжиж байна вэ?

2021/03/31

Коронавирусын хямрал нь ихэнх хөгжингүй орнуудад бизнес эрхлэгчид нь хаалга барих, ажлын байрууд нь шинээр холын зайнаас ажиллах шаардлагад дасан зохицох болсон тул ажилгүйдлийн хэмжээ ихсэхэд хүргэсэн. Үүний хариуд засгийн газрууд ажлын байрыг хамгаалхын тулд ажилчдын цалин хөлс, орлогод татаас өгөх замаар хямралын улмаас ажилгүй болсон хүмүүст нөхөн олговор олгохыг оролдсон. Доорхи хүснэгтэд ердийн үед татвар, тэтгэмжийн янз бүрийн системтэй, өндөр хөгжилтэй орнуудын баталсан бодлогуудын талаар өгүүлсэн болно. Ажил, орлогыг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй олон бодлогын хувьд ижил төстэйгөөр ажил олгогчдыг ажилчдаа авч үлдэхийг урамшуулж, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн байдлыг ихээр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн болно Гэсэн хэдий ч үүнд хэдэн ялгаа бий. Нэгдүгээрт, зарим улс оронд шинэ бодлогыг зарлахаас илүүтэйгээр коронавирусын эсрэг арга хэмжээ авах боломжтой богино хугацааны ажлын татаас эсвэл ажилгүйдлийн тэтгэмж гэх мэт бодлогууд хэдийн хэрэгжүүлж байсан. Хоёрдугаарт, улс орнууд дэмжлэгийн өөр өөр талыг баримталж, их бага хэмжээгээр оролцоотой байсан. Эдгээр сонголтууд нь хямрал ихэсхэд маш ихээр нөлөөлсөн. Энэхүү тайлбар нь хямралын эхэн үе, хөл хорио болон хатуу хязгаарлалтаар эдийн засгаа хамгаалах бодлогод төвлөрсөн. Их Британи зэрэг олон оронд хөдөлмөрийн хөлсний татаас, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгох нөхөн олговрыг ижил нөхцлөөр эсвэл ихэвчлэн бага боловч өгөөмөр нөхцлөөр сунгаж ирсэн. Гэсэн хэдий ч энэхүү тайлбар 2020 оны хавар, зуны эхэн үед баримтлах бодлогод анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Цалингийн татаас Ихэнх өндөр хөгжилтэй орнуудад хэрэгжүүлж ирсэн бодлогын нэг хэлбэр бол ажил олгогчдыг ажилчдаа цомхотгохгүй байхыг уриалсан цалингийн татаас юм. Эдгээр бодлогууд нь өнгөцхөн төстэй боловч хүснэгтээс харахад олон талаар ялгаатай.

Зарим улс оронд засгийн газар ажилтныхаа ажиллахаа больсон цагаар л цалинг нь татаасаар өгдөг бөгөөд энэ нь Их Британи, Дани, Франц, Герман, Шведэд байдаг бөгөөд урт хугацааны "богино цагийн" бодлого юм. Ажил олгогч нь ажилчдынхаа цагийг багасгахаас өөр аргагүй бол ажилчдын цалинг нэмнэ. Үүний эсрэгээр Австрали, Канад, Ирланд, АНУ зэрэг бусад оронд засгийн газар нь бүх ажилчдад цалингийн татаас өгөхийг санал болгож байгаа бөгөөд тухайн бизнес нь коронавирусын улмаас эргэлт их хэмжээгээр буурсан тохиолдолд олгогдоно. Цалингийн татаас олгох тогтолцоо нь засгийн газрын төлдөг цалингийн хэмжээ ба авах боломжтой дээд хэмжээний төлбөрөөр ялгаатай байдаг. Эхнийх нь бага цалинтай ажилчдын дийлэнх байдлыг тодорхойлдог бол дараагийнх нь өндөр цалинтай ажилчдын ихэнх байдлыг тодорхойлоход хамгийн чухал юм. Жишээлбэл, Ирландад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй ажилчдад засгийн газрын хариуцаж буй цэвэр цалингийн 85% -ийг харьцангуй харамгүй ханддаг бол Канадад тэд нийт цалингийнхаа 75% -ийг л авдаг байв. Өндөр цалинтай Ирландын ажилчдын цалин хөлс долоо хоногт 410 еврогоор (360 фунт стерлинг) хүрч байгаа тул Францын хувьд хамгийн муу цалинтай байгаа нь Франц улс энд багтсан орнуудын дээд хязгаар бөгөөд сард 6,927 евро (долоо хоногт 1423 фунт) хүртэл хувь нэмэр ажилтан бүр оруулжээ. Цалингийн татаас олгох тодорхой схемгүй цорын ганц улс АНУ юм. Гэвч бизнес эрхлэгчичдээ ажилчдаа үргэлжлүүлэн ажиллуулахыг дэмжих зорилгоор боловсруулсан бусад схемүүд байдаг. Эдгээр хүснэгтэд тодорхойлсон бодлогууд нь бизнесийн зээл эсвэл татварын хөнгөлөлт хэлбэрээр хийгдсэн бөгөөд бизнес эрхлэгчдийг ажлаас халахгүй байх хөшүүрэг болж өгдөг.

 


ИХ УНШСАН

Сэтгэгдэл байхгүй байна

Сонин хачин